In Bưu thiếp

Bưu thiếp hay gọi là postcard, có hình chữ nhật hoặc hình vuông. Bưu thiếp thường có 2 mặt, một mặt sẽ được in ấn hình ảnh hoặc những địa danh nổi tiếng, mặt còn lại sẽ ghi thông tin người nhận và nội dung muốn gửi đến người sẽ nhận tấm bưu thiếp đó. Khác với những lá thư được giữ kín trong những chiếc phong bì. Đối với bưu thiếp, nội dung sẽ được viết trực tiếp lên những tấm bưu thiếp nhỏ gọn, bất kỳ ai cũng có thể đọc được nội dung của những dòng viết trên đó. Tuy nhiên, bưu thiếp là một loại hình văn hóa thú vị và được sử dụng ở rất nhiều quốc gia trên thế giới.

Danh mục: