-20%
Giá gốc là: 50.000 ₫.Giá hiện tại là: 40.000 ₫.
-13%
Giá gốc là: 400.000 ₫.Giá hiện tại là: 350.000 ₫.